• +387 61 156 094
 • Aleja Bosne Srebrene bb
 • Pon - Sub 9:00 - 17:00

Šta je prirodni plin?

AS GAS

Karakteristike prirodnog plina

Prirodni plin je energent bez boje, okusa i mirisa. Nije otrovan, lakši je od zraka i izgara plavim plamenom. Zapaljiv je i eksplozivan. Prije nego što uđe u distributivni sistem plinu se dodaje hemijsko sredstvo (odorans) jakog i karakterističnog mirisa, kako bi se u slučaju propusnosti osjetio.

Prema karakteristikama izgaranja, odnosno toplinskom toku koji plin ostvaruje na plameniku plin razlikujemo kako bi se standardizovala proizvodnja plinske opreme.
Najčešća je sljedeća podjela:

 • Plinovi koji dobro izgaraju, lako se miješaju sa zrakom, izgaraju kratkim plavim plamenom, ne stvaraju čađ i ne dolazi do povrata plamena (gradski i koksni plin)
 • Plinovi koji izgaraju nešto dužim plamenom, izgaranjem nastaje ugljični monoksid (CO) i dolazi do odvajanja plamena od izlaza sapnice (prirodni plin)
 • Plinovi koji se lošije miješaju sa zrakom, vrhovi plamena su žute boje i izgaranjem se stvara čađa (ukapljeni naftni plin)

Plin je fosilno gorivo koje se najvećim dijelom (85% do 95%) sastoji od metan (CH4), a to je najjednostavniji ugljikovodik bez mirisa i okusa. Nezapaljiv je, ali eksplozivan. Preostali udio su složeniji ugljikovodici, dušik (N) i ugljični dioksid(CO2). Najveći problem su upotrebi tog plina predstavlja nejednak udio metana ovisno o izvorištu pa je tako u ruskom plinu ima oko 98% metana, a u nizozemskom 80% do 85%.

Informacije o plinu

Plin je jedno od agregatnih stanja tvari u prirodi. U tom stanju molekule imaju dovoljnu unutarnju energiju da se oslobode iz stabilne strukture. Temperatura pri kojoj dobivaju tu energiju i prelaze u plinovito stanje naziva se vrelište. Za jednostavnije prikazivanje ponašanja plinova koriste se idealni plinovi koji ne postoje u prirodi. Stvarni se plinovi pod određenim uvjetima ponašaju kao idealni pa uz te uvjete sve jednadžbe koje vrijede za idealne plinove možemo koristiti i za stvarne.
Najčešće se koriste u sistemima grijanja i pripreme tople vode, proizvodnji električne i toplinske energije te u motorima s unutrašnjim izgaranjem.
Kao i svako drugo fosilno gorivo i prirodni plin ima ograničene zalihe. Procjene su današnje da bi zalihe prirodnog plina uz sadašnji nivo iskorištavanja mogle potrajati još stotinjak godina.

Prednosti prirodnog plina

 • ekološki prihvatljiv
 • visoki stupanj korisnosti
 • široki spektar upotrebe
 • lako i jednostavno dovođenje do potrošača
 • plaćanje prema potrošnji
 • instalacije zauzimaju malo prostora
 • nepotrebna je nabava goriva unaprijed
 • nema izdataka za spremnik goriva
 • optimalno regulisanje temperature
 • manji investicijski troškovi
 • niska emisija štetnih tvari

© 2024 AS GAS

Created with love by S-CODES