• +387 61 156 094
 • Aleja Bosne Srebrene bb
 • Pon - Sub 9:00 - 17:00

Servis

AS GAS

Ljubazni i profesionalni serviseri, brz dolazak, brza detekcija kvara, brzo otklanjanje kvara, konsultacije i savjeti, redovni pregledi.

Servis

Koje radnje su uključene u servis?

Opis radova koji su uključeni u servis plinskog, konvencionalnog, kombiniranog Vaillant uređaja za grijanje i pripremu potrošne tople vode:

 • dolazak
 • hemijsko čišćenje primarnog izmjenjivača
 • hemijsko čišćenje sekundarnog izmjenjivača (topla voda i ogrijevni dio)
 • unutarnje čišćenje uređaja od prašine
 • čišćenje plamenika i elektroda
 • pranje primarnog izmjenjivača
 • čišćenje komore za izgaranje (fasadni uređaji)
 • provjera i punjenje ili pražnjenje ekspanzijske posude (po potrebi)
 • kontrola i namještanje parametara uređaja (po potrebi)
 • kontrola odvoda dimnih plinova
 • kontrola nepropusnosti uređaja na hidrauličkom i plinskom dijelu
 • provjera funkcionalnosti uređaja

Preporučena učestalost servisa?

Preporučujemo izvršiti redovan servis svake dvije godine ili po potrebi češće (molimo posavjetovati se s Vašim ovlaštenim Vaillantovim serviserom).

Redovno godišnje održavanje. Koje radnje su uključene u redovno godišnje održavanje?

Opis radova koji su uključeni u redovno godišnje održavanje plinskog, konvencionalnog, kombinovanog Vaillantovog uređaja za grijanje i pripremu potrošne tople vode:

 • dolazak
 • unutarnje čišćenje uređaja od prašine
 • čišćenje plamenika i elektroda
 • pranje primarnog izmjenjivača (obavezno kod uređaja na dimnjak)
 • čišćenje komore za izgaranje (fasadni uređaji)
 • provjera i punjenje ili pražnjenje ekspanzijske posude
 • kontrola i namještanje parametara uređaja
 • kontrola odvoda dimnih plinova
 • kontrola nepropusnosti uređaja na hidrauličkom i plinskom dijelu
 • provjera funkcionalnosti uređaja

© 2021 AS GAS

Created with love by S-CODES